dinsdag 18 oktober 2016

Orange NSW 20:24 Diamond to the ledge

19:25 Diamond on the ledge, goes to the chicks
19:3? Diamond to the ledge (no video).
19:40 Diamond goes inside, and returns to the ledge.
19:41 Xavier arrives.
19:45 Xavier leaves.
19:45 Diamond goes inside.
20:24 Diamond to the ledge.playlist Falcon Peregrines Orange NSW 2016

Orange NSW 18:20 Feeding

16:15 Diamond leaves.
16:19 Xavier arrives, Diamond flies by.
16:20 Xavier leaves.
16:56 Xavier arrives.
16:59 Xavier leaves.
17:37 Xavier arrives.
18:20 Diamond arrives with prey starts feeding.
18:31 Diamond to the ledge, Xavier leaves.playlist Falcon Peregrines Orange NSW 2016

Orange NSW 15:05 Xavier leaves

15:02 Xavier on the ledge, goes into the box.
15:05 Xavier to the ledge.
15:05 Diamond to the ledge, Xavier leaves.playlist Falcon Peregrines Orange NSW 2016

Orange NSW 13:59 Tug of war

13:43 Xavier arrives.
13:44 Diamond arrives with prey starts feeding, Xavier leaves.
13:44 Xavier arrives.
13:59 Tug of war.playlist Falcon Peregrines Orange NSW 2016

Orange NSW 7:53 Xavier going

7:53 Xavier arrives.
7:54 Xavier leaves.
7:57 Xavier arrives.
7:58 Xavier leaves.
8:17 Xavier arrives.
8:23 Diamond flies by, Xavier leaves.
8:31 Xavier arrives.
9:32 Xavier leaves.playlist Falcon Peregrines Orange NSW 2016

Orange NSW 7:37 Xavier with prey

7:31 Diamond to the ledge.
7:37 Diamond leaves.
7:37 Xavier arrives with prey.
7:40 Xavier puts the prey in the corner.
7:40 Xavier with prey to the ledge.
7:42 Xavier leaves with prey.playlist Falcon Peregrines Orange NSW 2016